ProsjekstyringVi tilbyr tjenester i alle faser av et prosjekt


Prosjektledelse  


Omfatter det overordnede ansvaret for gjennomføring av et prosjekt. Typiske oppgaver kan inkludere å sette sammen en       prosjektorganisasjon, etablere prosjektmål, styre brukergrupper/rådgivere/entreprenører, koordinere myndighetskrav, testing, igangsetting, og overlevering av et ferdig prosjekt


Prosjekteringsledelse


Omfatter det å være et bindeledd mellom byggherre og rådgiverene i prosjektet (arkitekt, tekniske rådgivere, m.fl.). Typiske oppgaver inkluderer å utvikle prosjektet iht. byggherrens målsetninger, koordinere rådgivere knyttet til prosjektet, koordinere økonomi, kvalitet og fremdrift, sørge for tverrfaglig kontroll, og å påse at myndighetskrav blir overholdt i prosjekteringsfasenProsjektstyring


Omfatter blant annet det å påse at fremdrift, planer og budsjetter utarbeides og holdes oppdatert, samt bistå det enkelte prosjekt med nødvendige analyser i forbindelse med usikkerhetsstyring. Typiske oppgaver inkluderer prosjektkoordinering og- rapportering, oppfølging av anskaffelser og leverandørkontakt, økonomistyring, kvalitetssikring, fremdriftsplanlegging og risikovurdering.Byggeledelse


Omfatter utførelse av nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen, herunder oppfølging av kvalitet, fremdrift og økonomi. Typiske oppgaver inkluderer byggherrens stedlige representant på byggeplassen, tidsplanlegging, fremdriftsoppfølging, endringshåndtering, kvalitetssikring av utførelse, koordinering av utførelse.

Er du interessert i prosjekter utenfor ditt eget land, som for eksempel Spania, men har ikke ressurser eller kompetanse til å drive dette alene?


Om det er tilfelle, så er jeg kanskje din ideelle partner. Jeg kan bli din forlengede hånd om du behøver representasjon av ditt firma eller ønsker en prosjektleder som kan veilede og drifte dine oppgaver.