ForretningsutviklingGjennom forbedringsprosjekter og strategiske endringer utvikler vi bedrifter - identifiserer ulike forretningsmuligheter og implementerer tiltak som gjør at kundene våre kan nå sitt fulle potensiale i sin forretningsutvikling.


Våre fokusområder:


Digitalisering

Digitalisering er krevende, men det er ingen vei utenom hvis du og din virksomhet skal være konkurransedyktig i fremtiden. 

Vi analyserer alle manuelle prosesser, og digitaliserer prosesser basert på impakt, riktig teknologi, tidsforbruk. 


Forretningsstrategi og vekststrategier


En analyse av selskapets nå-situasjon opp mot framtidige ambisjoner vil være grunnleggende for strategiene, og realisering av gevinster


Markedsanalayse


Jeg skal skaffe informasjon om markedet for deretter beslutte hva som er en realistisk målsetting for salg av produkter/tjenester. Informasjon og data om markedet kan være alt fra hvem konkurrentene er, fordeling av markedsandeler, priser, hvem er kunden, kundenes behov osv. Ved å analysere disse dataene utarbeides en markedsplan som inneholder bedriftens fremgangsmåter for å nå målet.


Utgangspunktet for en markedsanalyse

  • Før vi kan gjennomføre en markedsanalyse, må vi vite noe om:

    • Hva skal vi selge; d.v.s. hva er produktet eller tjenesten vår?

    • Hvilke(t) behov skal produktet eller tjenesten dekke? Uttrykt smerte... latent behov

    • Hvorfor skal kunder kjøpe av oss? Hva er det unike med produktet eller tjenesten vår?


Reduserer risiko og feilinvesteringer i andre markeder

Det er stor risiko knyttet til både produktutvikling, merkeutvidelser/kategoriutvidelser, markedsutvidelser, posisjonering, større reklamekampanjer, startups med videre. Markedsundersøkelser kan bidra til å redusere slik risiko for din bedrift ved å avdekke fallgruver på et tidlig stadium. Følgelig kan nødvendige beslutninger tas før det påløper høye kostnader.Identifisere nye segmenter, forretningsområder eller vekstmuligheter

Det kan gjennomføres undersøkelser spesifikt for å avdekke nye utviklingsmuligheter for din bedrift, som f.eks. segmenteringsanalyser, konkurrentanalyser og behovsavdekkingsanalyser. Men slike utviklingsmuligheter kan også avdekkes gjennom andre analyser, som kundeundersøkelser. Slike målinger kan eksempelvis vise at markedet tror bedriften tilbyr en produktkategori bedriften ikke har, eller at kundene savner en produktkategori bedriften ikke har. Da er det godt grunnlag for å vurdere om det er en produktkategori bedriften på sikt bør tilby.Konkurrentanalyse

Framtiden til din virksomhet avhenger ikke kun av din egen evne, men også av dine konkurrenters adferd i det markedet du opererer i. Vet man mer om konkurrentene er man også bedre forberedt på å takle markedsutfordringer.

Vår konkurrentanalyse er en skreddersydd analyse hvor du har mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet og sammenligne dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer. Våre analyser fremhever styrker og svakheter din virksomhet har i forhold til dine konkurrenter, og hjelper deg med beslutningsgrunnlaget du trenger for å ta de rette strategiske valgene for din bedrift.


Internasjonalisering 

Jeg bistår med etableringen av selskapet, passe på at lover og regler ivaretas og at selskapet får den innsikten de trenger for å oppnå suksess i Norge.Med erfaring og dedikasjon bistår vi deg med å bli kjent med ditt nye marked, hjelper deg med å velge rett metode for etablering, tilpasse deg lokale lover og regler og i samarbeid posisjonerer virksomheten din for suksess.


Prossesforbedring

Vi jobber med effektivisering av virksomhetskritiske prosesser,  identifisering av tiltak for forbedring, deltakelse i prosesser definert av oppdragsgiver og prosjektledelse.


Når deres bedrift er klar for å utvide sitt internasjonale fotavtrykk står vi klare til å bistå. Med erfaring og dedikasjon bistår vi dere med å bli kjent med deres nye marked, vi hjelper dere med å velge rett metode for etablering, og vi klargjør dere i henhold til lokale lover og regler. I partnerskap så posisjonerer vi virksomheten deres for suksess.