VIRSOMHETSTYRING 

Alltid rom for forbedringer


Utvikling og endring er essensielt for å møte konkurranse, opprettholde posisjon, og for å sikre videre vekst.


For å identifisere potensialet, og for å realisere vekst og markedspenetrasjon, er det fornuftig og ofte nødvendig å hente hjelp og inspirasjon utenfor sin egen organisasjon. Gjør dere klar for å ta de grepene som skal til for å bli enda bedre.MÅL- OG RESULTATSTYRING  


Mål- og resultatstyring (MRS) som metode handler om å sette mål, følge opp om målene nås, og bruke relatert informasjonen til læring, styring og kontroll. Vi kan bruke denne metoden i ulike sammenhenger der det er aktuelt å styre mot et mål.

Rent praktisk innebærer MRS som metode å


  • sette mål for hva vi ønsker å oppnå 
  • innhente og vurdere styringsinformasjon ut fra målene
  • bruke denne informasjonen til læring, styring og kontroll 


KPI og målstyring


Vi vil ta utgangspunkt i bedriftens visjon, misjon og strategi, organisasjon og marked, og bruke vårt innsikt til å tilpasse målekriteriene for hver enkelt bedrift. I samråd med bedriften sin ledelse vil vi utarbeide KPI'er, parametre for måling, og legge til rette for en rapportering og oppfølgingsplan slik at sannsynligheten for måloppnåelse øker.

Vi kan også utarbeide en strategi for gevinstrealisering eller videreutvikling av målstyringen ved behov.


Analyser og forbedringsarbeid


Jeg er sertifisert innen LEAN hvitt, gull og grønt belt, og bruker forsjellige metoder for å forbedre prosesser hos ditt firma.


Analyser og forbedringsarbeid er en del av våres tradisjonelle kjerneoppgaver. Som industriell ingeniør er jeg opptatt av øke effektiviteten, forbedre produktivet og kvalitet, og spare bedrifter penger. 

Jeg analyserer prosessene og systemene i en virksomhet og finner ut hvordan dere kan forbedre visse prosesser. Dette innebærer å eliminere sløsing med tid, penger, ressurser og energi.


Det vil behøves å møte selskapsledere, observerer produksjonsprosessen og vurdere produksjonsdata.