VIRSOMHETSTYRING MÅL- OG RESULTATSTYRING  


Mål- og resultatstyring (MRS) som metode handler om å sette mål, følge opp om målene nås, og bruke informasjonen til læring, styring og kontroll. Vi kan bruke metoden i ulike sammenhenger der det er aktuelt å styre mot mål.

Rent praktisk innebærer MRS som metode å


  • sette mål for hva vi ønsker å oppnå 
  • innhente og vurdere styringsinformasjon ut fra målene
  • bruke denne informasjonen til læring, styring og kontroll 


KPI og målstyring


Vi vil ta utgangspunkt i bedriftens visjon, misjon og strategi, organisasjon og marked, og bruke innsikten til å tilpasse målekriteriene til hver enkelt bedrift. I samråd med bedriftens ledelse vil vi utarbeide KPI'ene, parametrene for måling og legge til rette for en rapportering og oppfølgingsplan slik at sannsynligheten for måloppnåelse øker.

Vi kan også utarbeide en strategi for gevinstrealisering eller videreutvikling av målstyringen ved behov.


Analyser og forbedringsarbeid


Jeg er sertifisert innen LEAN hvitt, gull og grønt belt, og bruker forsjellige metoder for å forbedre prosesser hos ditt firma.


Analyser og forbedringsarbeid ligger godt innenfor våre tradisjonelle kjerneoppgaver. Som industriell ingeniør, er jeg opptatt av øke effektiviteten, forbedre produktivet og kvalitet, og sparer bedrifter penger. 

Jeg analyserer prosessene og systemene i en virksomhet og finner ut hvordan dere kan gjøre ting bedre. Dette innebærer å eliminere sløsing med tid, penger, ressurser og energi.


Det trengs å møte selskapsledere, observerer produksjonsprosessen og vurderer produksjonsdata. 
Alltid rom for forbedringer


Utvikling og endring er essensielt for å møte konkurranse, opprettholde posisjon, og for å sikre videre vekst.


For å identifisere potensialet, og for å realisere vekst og markedspenetrasjon, er det fornuftig og ofte nødvendig å hente hjelp og inspirasjon utenfor sin egen organisasjon. Gjør dere klar for å ta de grepene som skal til for å bli enda bedre.