TJENESTER

 TJENESTERPROSJEKTSTYRING


Er du interessert i prosjekter utenfor ditt eget land, som for eksempel Spania, men har ikke ressurser eller kompetanse til å drive dette alene?


Om det er tilfelle, så er jeg kanskje din ideelle partner. Jeg kan bli din forlengede hånd om du behøver representasjon av ditt firma eller ønsker en prosjektleder som kan veilede og drifte dine oppgaver.


VIRSOMHETSTYRING


Alltid rom for forbedringer


Endring er essensielt for å møte konkurranse, opprettholde posisjon og sikre ny vekst.


For å se potensialet og iverksette tiltak for å oppnå effekt, er det fornuftig og gjerne nødvendig, å hente hjelp og inspirasjon utenfor egen organisasjon. Gjør deg klar for å ta grepene som skal til for å bli enda bedre.

KJØP OG SALG AV EIENDOM


Hvorfor velger meg?


Det er tusenvis av boliger i Spania. Du kjenner kanskje ikke området, alle prosesser eller lokale regler

    • Du har ikke tid og kompetanse til å utføre salgs- eller kjøpsprosessen selv

    • Du ønsker å kjøpe en eiendom som gir høyest mulig avkastning og potensiale for fremtiden

FORRETNINGSUTVIKLING


Når din bedrift er klar for internasjonaliseringen står vi klare til å bistå. Med erfaring og dedikasjon bistår vi deg med å bli kjent med ditt nye marked, hjelper deg med å velge rett metode for etablering, tilpasse deg lokale lover og regler og i samarbeid posisjonerer virksomheten din for suksess.